Nadace Solgløtt
Nadace Solgløtt byla založena v roce 1981 pro správu nemovitosti ve Storsandu v Hurum, která byla na nadaci převedena z Norsko-československého pomocného spolku. Účelem nemovitosti bylo sloužit jako rekreační středisko pro děti československých uprchlíků. K tomu docházelo především v letních měsících, kdy byly organisovány tábory po řadu let až do pádu komunismu. V našem archivu jsou uchovány fotografie z této doby.

Když už této činnosti nebylo zapotřebí, byla nemovitost po čase prodána a úloha nadace se změnila. Dnes nadace spravuje kapitál z prodeje nemovitosti tak, aby se zisk mohl používat k činnostem zaměřeným k lepšímu vzájemnému porozumění a k podpoře přátelských vztahů mezi Norskem na jedné straně a Českou republikou, respektive Slovenskem, na straně druhé. Podle platného usnesení správní rady objem každoročně udělených grantů odpovídá ročním výnosům ze základního kapitálu. Bližší popis nové role nadace obsahují její stanovy.

Kdokoliv může žádat nadaci o podporu projektů, které jsou v souhlase s duchem stanov. Definice projektu a jeho smysl lze nejlépe popsat pomocí nadačních formulářů. Vyplněné formuláře se doručí vedení nadace k posouzení buď elektronicky nebo poštou. Po projednání je žadatel orientován o výsledku, případně o poskytnuté částce. Podrobný popis procesu je uveden v Pokynech.

Podání žádosti není vázáno žádným termínem.